ติดต่อเรา

เพราะทุกๆการลงทุน หมายถึง การออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุน นักลงทุนรายใหญ่ก็ยังได้รับประโยชน์จากการซื้อหน่วยลงทุนเราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าว

 


 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา  
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 13 ถนนพัทยาสาย 27
เลขที่ 3797/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 28740
โทรศัพท์ 038-429658 โทรสาร 038-474877