เกี่ยวกับเรา

ส่วนเรื่องการโกงไฮโลยังมาใช้สารชนิดที่มันเป็นอันตรายอย่างนี้ มันยังส่งผลกระทบและมีอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะสารรังสีชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็น ไม่สามารถสัมผัสได้ มันเข้าไปในร่างกายเมื่อไรก็ไม่สามารถทราบได้และเป็นอันตรายมาก การตรวจสอบก็ไม่สามารถทำได้เพราะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นวิธีการโกงที่แนบเนียนมากแต่ก็มีความเสี่ยงและอันตรายต่อร่างกายมากเช่นกัน ทางที่ดีอย่าเอาร่างกายไปเสี่ยงจะดีกว่า เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือโดนเหมารวมไปด้วย อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังซึ่งอันตรายยิ่งกว่า

 

 


 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 7847 

โทรศัพท์ 073-369-526, 073-254-036, 748-274-037
โทรสาร 073-274-985